PER LA MARIA ( To Maria)

English translation at the bottom.

IMG_20170802_220737_349

Aquest quadre ja és apunt per regalar a la Maria. Un quadre de 20cm d’alçada per 40 d’amplada. Elaborat amb paper i.inclou també una papallona.

This is a picture which the name of Maria made by paper. The size of the picture is 20x 40 com and it has beem included a butterfly in the right side.

 

 

 

 

BOUQUET DE FLOR FRESCA AMB TRIANGLES DE GERBERES, CLAVELLS I LLIRIS.( making triangles with the flowers)

bouquet triangularEnglish translation at the bottom.

Avui he estat treballant amb flors fresca per fer un bouquet que he composat de gerberes, clavells, lliris, i que he acompanyat de part vegetal com mata, paniculata  ( les floretes blanques decoratives i que s’acostumen a posar en els rams de nuvia), i falguera per fer de tancament del ram. Aquest l’he regalat, però després n’he fet un altre més de tons lilats i rosats que he posat a casa…

Aquest bouquet segueix la forma triangular i per això he col·locat  3 flors de cada espècie en diferents punts del ram formant un triangle equilàter. Aquesta composició geomètrica serà la que farà possible aconseguir la forma arrodonida del  ram.

 

material per contruir nou bouquet

Today I’ve been working with fresh flowers to make a       bouquet with gerberas, carnations, lilies, and It has been accompanied with green plants as paniculata ( white small flowers used to made the wedding bouquets ), and fern to closing the bouquet. I have given this bouquet as a gift , but then I have made another with pink tones to decorate my house..

The composition of this  bouquet has been made with triangles that it means to put three flowers of each species in different parts of the branch forming an equilateral triangle. This geometric figure will be possible achieve the rounded shape of the bouquet.

bouquet lilat1