QUE ÉS LA DECORACIO DE FLORS ( How can be flowers decorated)

English translation at the bottom

 

Gerbera flowers
Gerbera flowers

En aquest apartat us mostro diferents maneres en què una flor pot ser decorada de manera individual. Les tres flors amb les quals he estat treballant l’art floral són l’orquidia, l’heliocornia i 2 gerberes.  Se’ns dubte aquest feina consisteix en tenir present amb quina flor estem treballant en tot moment. La flor es definida per la seva natura, i això vol dir,  quina textura té, si és rugosa, suau, tendra, la mida que fa, quina forma té, quins colors i el més important la presència i  llum que desperta la flor en nosaltres. Totes aquestes característiques així com la nostra apreciació será el que determinarà quina decoració triarem i trobarem que és la més apropiada per la flor en concret a treballar. Quan parlem de decoració no només fem referència a si convé posar molta o poca quantitat de elements decoratius sinó quin serán els materials que utilitzarem per fer aquest acompanyament.  Els materials poden ser diversos des de cintes, fustes, com altres flors,  part vegetals, branques, pedres, algues.. o tot allò que podem trobar en la natura o que considerem decoratiu, i per tant, estem parlant d’un ventall de possibilitats quasi infinit…

In this section,  I show different ways that a simple flower can be decorated. The three flowers  which I have been working the floral art are; orchid, the heliocornia and 2 gerberas. The first thing  that I do is to pay attention on the flower that I want to work in. Flower is defined by its nature, which means appreciate its texture, rough, soft, tender, the size of the flower, the color and as well as the light that each flower awakens in each of us. All of these features and our assessment  will determine how can be decorated and which are material more suitable to decorate the flower in particular. When I talk about materials can be;  different tapes, wood, and other flowers, some green plants, branches, stones, seaweed .. everything that I can find in nature and as you want and it means an infinite possibilities …

 

Plantes amb les quals he treballat.

Flowers that I have been working.

ImatgeImatge

En la següent noticia explicaré com he estat treballant cada flor i quins materials he utilitzat per a decora-les

In the next post I will explain how I have been working each flower and  what    materials I used to decorate them