PROJECTES

English tanslation at the bottom.

En aquesta página s’aniran publicant tots aquells projectes que s’estan realitzant en el moment actual o que estan en marxa i que en un període d’entre 3 o 6 mesos estaran acabats i s’entregaran.

D’aquesta manera, podreu anar veient les activitats que hi ha previst de fer com les noves propostes pendents de realizar-se, com aquelles que encara no sabem i que en un futur podran esdevenir.

Everything is posible
Tot és possible..

In this page, it will be published all projects that I am currently working on or some others that in the period between 3 and 6 months will be finished and delivered.

This is a way that  you can see, in advance,  the different activities, orders and workshops I am planning to do and which new proposals can come  in the future.