TALLER DE CREACIO DE BOUQUETS- Programa Arenys de Flors 2015 ( Bouquet Workshop)

English translation at the bottom.

Ram de mà d'una participant
Ram de màs elaborat per una participant al taller

Aquest diumenge passat 7 de juny, i dins del programa d’Arenys de Flors 2015, vaig fer un Taller de Creació de rams per a totes aquelles persones que estiguessin interessades en conèixer la tècnica de l’espiral. Aquest taller va iniciar-se a les 9,30h del matí i va durar fins a les 14h del migdia i es va realitzar al Museu de la Punta, un lloc esplèndit. Durant tota aquesta estona vam tractar diferents temes tots ells relacionats amb les flors com:  tallar la flor, conservació, acondicionament, durada i senescència , així com una explicació de què consisteix la tècnica de l’espiral i les seves utilitats. Aquesta primera part teòrica, després es va posar a la pràctica, perquè així cadascú pogues disfrutar amb les flors i acabés creant el seu ram de mà.

Per tal de crear un bon ram és imprescindible ja no només conèixer la flor sinó establir una relació amb elles, aprenent de les seves formes, tiges, fullatge, colors i això es fa a mida que ho anem treballant, tallant les tiges, mirant i escollint quines serna les flors del nostre ram, amb quina decoració ho farem i quina serà la part vegetal que crearà espais entre elles per acabar de donar-li volum i forma al ram…

Van assistir 10 persones, un número i un bon grup. La idea era fer dos rams amb flor diferent i així ho vam fer.. un dels rams es va fer petits clavells de colors lilats, blancs i roses, amb margarites i paniculata i l’altra amb estati, crisantems, eucaliptus, entre altres…Treballant...Taller Creació de rams..

Last sunday, 7th of June, as part of the program of Arenys de Flores 2015, I made a Workshop of bouquets for those who were interested in learning the technique of spiral. This workshop began at 9,30h am and lasted until 14pm noon, at the Puntes Museum, a gorgeous place. During all that time we tried different topics all related to flowers such as cut flower,preservation, preparation, duration and senescence, as well as an explanation of what the technique of spiral and its utilities. First it was theoretical part, after it was put into practice, so everyone could enjoy the flowers and create the handed bouquet.

To create a good bouquet is essential not only know the flower but getting a relationship with them, learning their differents types of flowers, stems, foliage, colors, and then working in making all the parts; cutting the stems, and looking and choosing the flowers to suit most the bouquet that one wants, the decoration part that will suit with all the other flowers, taking the vegetal part to create spaces between them and making a round shape.

The group was attended for 10 people, it was a good group. The idea was to make two flower bouquets and we did .. one of the bouquets was small lilats colored carnations, white roses and daisies with paniculata and the other flowers like estatis, chrysanthemums, eucalyptus, among others. …

La tècnica de l’espiral va ser apresa amb facilitat i els rams van quedar bonics i força arrodonits..The spiral technic was learned quite quick and the bouquets were made so rounded and fine.

Rams de mà de les diferents assistents
Bouquets de les assistents

Per finalitzar el taller i com agraïment haver assistit els hi vaig fer un petit present. At the end, I gave a present to them as a way to thanks for assist at the workshop.

detalls per venir

 

TALLER DE FLORS DE PAPER (PAPER FLOWER WORKSHOP)

English translation at the bottom.
Flor de paper estrella

 

Avui, he fet un Taller de Flors de Paper per a nens i nenes, d’entre 5 a 9 anys, a la Fira d’artesania que s’ha muntat en la piscina municipal de Sant Andreu de Llavaneres.

En aquest taller hem elaborat diferents flors, entre elles una flor de mida  gran en forma d’estrella a través del plegable ” ventall” asequible per els nens i nenes d’entre 5 a 8 anys. Aquest tipus de plegable és el que més s’ajusta a aquestes edats i per iniciar-se és el primer que cal conèixer. A partir d’aquest tipus de plegable es poden fer vàries flors i el més important és que els nens les troben fácil de fer i un cop apreses les aconsegueixen fer per ells mateixos. Això els fa estar contents ja que s’adonen que per sí sols les poden fer.

Tanmateix i per fer el punt central de la flor de paper hem creat una nova flor de plegable origami de nivel bàsic i per tant d’aquesta manera feien un nou pas dins de l’art de la papiroflexia. També, en el mateix taller i per aquells més petits d’han fet algunes figures que es basaven en el paper doblegat a través d’un motllos preparats.

Així el taller ha consistit en la creació de flors a partir dos tipologies de plegat i en fer figures seguint l’estil de doblegat bàsic.

materials i inici del taller

El taller s’ha iniciat a les 10,30h del matí i ha començat amb l’arribada de la Berta, noia que li encanta fer figures i flors amb paper, i que fins i tot ha  matinat ja que estava molt motivada i amb ganes d’aprendre.

El taller s’ha fet al llarg de tot el matí i per tant els nens s’han anat incorporant a mida que arribaven a la piscina. La durada podríem dir, més o menys, d’una hora i mitja, i aquest calcul el determino a partir dels temps en què els nens estaven i mantenien l’atenció al que estavem fent en el taller.

Agrair que aquest taller s’ha fet gràcies a la Natàlia que està al bar a la piscina i que és qui ha fet posible la Fira d’artesania en la qual s’ha fet el taller.

Taller de flors de paper per a nens
Taller de flors de paper per a nens

Today, I made a paper flower workshop for kids between 5 to 9 years old.It hold in the swimming pool in Sant Andreu de Llavaneras.

In this workshop, we have been working in various flowers; a big star paper flower made by a “fan style” folding which it is the basic folding to start and the most suitable for these ages. From this type of folding we can do diferent easy flowers and they can do by themselves and it made them feel good.

The center of the paper flower they made another flower with another type of folding and it this way they learnt two ways of folding. Also, in the workshop some kids wanted to made figures with a prepared molds. So the workshop includes the two basic ways of foldings.

The workshop started at 10,30 with Berta, a girl who loves to make paper flowers, and more 5 kids  joined when they arrived to the pool, through the morning. The workshop lasted, more or less, an hour and a half, and I can say that during this time the children paid attention on making the paper flowers.

I want to give thank to Natalia, who run the Bar in the pool and told me to do the paper flowers workshop and organized the Craft Fair.