TALLER DE CREACIO DE BOUQUETS- Programa Arenys de Flors 2015 ( Bouquet Workshop)

English translation at the bottom.

Ram de mà d'una participant
Ram de màs elaborat per una participant al taller

Aquest diumenge passat 7 de juny, i dins del programa d’Arenys de Flors 2015, vaig fer un Taller de Creació de rams per a totes aquelles persones que estiguessin interessades en conèixer la tècnica de l’espiral. Aquest taller va iniciar-se a les 9,30h del matí i va durar fins a les 14h del migdia i es va realitzar al Museu de la Punta, un lloc esplèndit. Durant tota aquesta estona vam tractar diferents temes tots ells relacionats amb les flors com:  tallar la flor, conservació, acondicionament, durada i senescència , així com una explicació de què consisteix la tècnica de l’espiral i les seves utilitats. Aquesta primera part teòrica, després es va posar a la pràctica, perquè així cadascú pogues disfrutar amb les flors i acabés creant el seu ram de mà.

Per tal de crear un bon ram és imprescindible ja no només conèixer la flor sinó establir una relació amb elles, aprenent de les seves formes, tiges, fullatge, colors i això es fa a mida que ho anem treballant, tallant les tiges, mirant i escollint quines serna les flors del nostre ram, amb quina decoració ho farem i quina serà la part vegetal que crearà espais entre elles per acabar de donar-li volum i forma al ram…

Van assistir 10 persones, un número i un bon grup. La idea era fer dos rams amb flor diferent i així ho vam fer.. un dels rams es va fer petits clavells de colors lilats, blancs i roses, amb margarites i paniculata i l’altra amb estati, crisantems, eucaliptus, entre altres…Treballant...Taller Creació de rams..

Last sunday, 7th of June, as part of the program of Arenys de Flores 2015, I made a Workshop of bouquets for those who were interested in learning the technique of spiral. This workshop began at 9,30h am and lasted until 14pm noon, at the Puntes Museum, a gorgeous place. During all that time we tried different topics all related to flowers such as cut flower,preservation, preparation, duration and senescence, as well as an explanation of what the technique of spiral and its utilities. First it was theoretical part, after it was put into practice, so everyone could enjoy the flowers and create the handed bouquet.

To create a good bouquet is essential not only know the flower but getting a relationship with them, learning their differents types of flowers, stems, foliage, colors, and then working in making all the parts; cutting the stems, and looking and choosing the flowers to suit most the bouquet that one wants, the decoration part that will suit with all the other flowers, taking the vegetal part to create spaces between them and making a round shape.

The group was attended for 10 people, it was a good group. The idea was to make two flower bouquets and we did .. one of the bouquets was small lilats colored carnations, white roses and daisies with paniculata and the other flowers like estatis, chrysanthemums, eucalyptus, among others. …

La tècnica de l’espiral va ser apresa amb facilitat i els rams van quedar bonics i força arrodonits..The spiral technic was learned quite quick and the bouquets were made so rounded and fine.

Rams de mà de les diferents assistents
Bouquets de les assistents

Per finalitzar el taller i com agraïment haver assistit els hi vaig fer un petit present. At the end, I gave a present to them as a way to thanks for assist at the workshop.

detalls per venir

 

LES FLORS VIATJANT PER COL·LABORAR EN L’ESDEVENIMENT “6TH SERVAS LIVE WITH US”.

English translation at the bottom

Flowers are travelling to Ekinci (Turkey) to collaborate in the 6th SERVAS LIVE WITH US

Avui he estat treballant en l’elaboració de 20 fermalls de flors de paper que empaquetaré perquè viatgin cap al poblet de Ekinci, situat a Hatay, a Turquia. Aquests fermalls de flors són la meva contribució que faig com a membre de l’entitat SERVAS  i de la qual pertanyo des de fa molt de temps. Aquesta entitat SERVAS sense ànim de lucre va nèixer després de la Segona Guerra Mundial i el seu objectiu és teixir la PAU al món. Fins avui l’existència de la mateixa  i  els diferents esdeviments que es realitzen a diverses parts del món mostren que seguim lluitant perquè la PAU sigui possible i per això nosaltres també fem aquesta aportació, tot i que sigui un granet de sorra.

Today I have been working in making 20 paper flower brooches that are nearly ready to travel to the village Ekinci, located in Hatay, Turkey. These flowers are brooches and I make them as a contribution because I am a member of Servas organization  which belongs for a long time.  Servas is an internacional, non- governamental association that was born after the Second World War and its aim is to promote world-peace by encouraging individual person-to-person contacts. Nowadays, Servas is an active organisation and each year people from the world make different events to comunicate that PEACE is possible. We give these brooches as a donation and it is a way to expand more peace seeds.

Informació de Servas Internacional-  (http://www.servas.org/)

 

 

Making paper flowers
Making paper flowers

Aquest any, celebrarem la 6ena edició del SERVAS LIVE WITH US, i aquest es realitzarà  a Turquia en un poblet Ekinci, de la zona de Hatay (http://servas.org.au/2014/03/6th-servas-live-with-us-share-with-us-children-programme-turkey/).  En aquesta ocasió será el Quim qui marxarà com a voluntari cap a Turquia a fer un taller de Pantomima i explicar Contes al vailets d’aquesta zona del 9 al 16 de juliol. Com a regal els hi portarem aquests fermalls de flors i d’aquesta manera els hi farem saber de què des de l’altra punta de la mediterrània pensem i ens sentim aprop d’ells.

This year, we celebrate the 6th edition of LIVE WITH U.S and it will take place in the Ekinci, small village located in the Hatay area, in Turkey. More information about the event(http://servas.org.au/2014/03/6th-servas-live- share-with-us-you-with-children-Program-turkey /).  In this occasion, Quim will travel to there as a volunteer to make a pantomime and storyteller workshop for children, from 9th to 16th of July. Quim will bring these paper flowers brooches as a gift and so Ekinci children will know that from another point of the Mediterranean we think about and we feel closer to them.

making paper flowers
making paper flowers

Per l’elaboració d’aquestes flors he tingut la sort de tenir una eficient ajudanta, la Nausica..

For making these paper flower brooches, I got lucky to find an enthusiastic Nausica who helps me.

Nausica, helps me making flowers
Nausica, helps me making flowers

En aquesta notícia us mostrarem els fermalls de flors, l’ajudanta Nausica i el voluntari Quim encarregat de fer passar una bona estona a la mainada… De totes maneres, esperem que a la tornada poguem penjar una nova notícia amb fotos amb la mainada i amb els fermalls posats.

In this post I will show you the paper flowers brooches,the volunteer, Quim who will enjoy with the ekinci kids and my Nausica, and untired helper… Anyway, I hopefully write  a new post with photos of children with their brooches wearing in their clothes.

ready to travel
ready to travel

 

 

 

 

Les flors apunt de viatjar i ja dins de la maleta…

Paper flowers are already to travel and they are in the luggage…

the paper flowers brooches well packed
Els fermalls de flors de paper ben empaquetats
Brooches  in the t-shirt
Els fermalls en una samarreta

 

I en Quim, el voluntari que ho farà arribar…i qui coneixerà i explicarà històries a la quitxalla de l’ekinci…bon viatge..

And finally, Quim, the volunteer who brings the paper flowers brooches and he will know and tell the magic and funny stories to the Ekinci kids… good trip!

Quim, volunteer
Quim, volunteer